logo

Det ska synas på utsidan och kännas på insidan när man är sitt varumärke

Det varumärkta mötet

Mötet mellan två parter är tillfället när affärsrelationer skapas. Att vara visuellt tydlig som representant för ditt varumärke påverkar hur din professionalism och seriositet uppfattas av den du möter. Det kan vara helt avgörande.

Överallt och hela tiden

Snygg och genomtänkt profilering används av mottagarna i alla möjliga sammanhang och blir nyttosaker i vardagen, samtidigt som de sänder sitt budskap: Ditt varumärke.

Före, under och efter mötet

Genom profilering kan du skapa intresse inför ditt möte, varumärkesnärvaro under mötet och slutligen upprätthåller du den relation som mötet skapade genom att jobba med t ex relationsgåvor vid nya kontakttillfällen. Vi brukar använda den enkla ramsan ”Attention. Position. Relation” när vi kortfattat vill tala om vilka värden profilering skapar.

Om ögat och örat får olika signaler så tror man på ögat

Bygg inte hela din framställan på prat

Så många möjligheter. Så många tillfällen.

Om du räknar på hur många möten som skapas och hur många relationer ditt företag har såväl internt som externt så kommer du att häpna. Vi tror att profilmedia är ett av de mest effektiva medier du kan använda när du vill bygga ditt varumärke i en målgrupp som du redan nått.

Se filmen - bli inspirerad!
Nyhetsbrev