Historien om New Wave Profile

Varje bransch har sin egen historia och när det handlar om profilbranschen så är kanske New Wave värd ett helt eget kapitel. Hur företaget vuxit genom internationella satsningar och förvärv framgår av New Wave Groups hemsida. Under 90-talet började den svenska profilbranschen att utvecklas och konsolideras på grossistnivå och New Wave blev en av de tydliga aktörerna. Tidigt fanns en ambition hos New Wave att stötta sina återförsäljare med deras slutkundsförsäljning, bland annat genom kampanjer. Vid den här tiden var New Wave främst leverantör av profilkläder, vilket gjorde att återförsäljarna fick hitta andra leverantörer på t ex hårda profilprodukter. I slutet av 90-talet och början av 00-talet expanderade koncernen New Wave Group i alla riktningar och förvärvade företag inom arbetskläder, profilprodukter och gåvoprodukter. Plötsligt kunde koncernen erbjuda ett i det närmaste komplett sortiment för återförsöljarledet. Redan 1998 hade New Wave tillsammans med ett 30-tal stora kunder lanserat Profile Professionals. Det var en samarbetsorganisation med ambitionen att bli en kedja. Medlemföretagen fick olika förmåner och ett marknadspaket som stärke deras konkurrenskraft, men i allt väsentligt jobbade de vidare under egen flagg och byggde sina lokala varumärken. Det fanns emellertid en ömsesidig vilja att skapa ett gemensamt varumärke och ett gemensamt koncept att marknadsföra för att få synergier i marknadsföringen. Olika upplägg och arbetsformer diskuterades under åren men 2010 togs ett gemensamt beslut att skapa ett gemensamt varumärke, förvaltat av New Wave, och att arbeta vidare som en medlemsorganisation med ambitionen att vara ett 80-tal medlemmar i Sverige. Konceptet har senare även etablerats i Norge, Finland och Danmark.

Framtiden

Vi har som mål att på varje ort där vi är etablerade vara det tydliga och givna valet av profilleverantör. Tillsammans skapar vi inspirerande material som vi presenterar för våra kunder så att de vet vilken potential och vilka möjligheter som finns med profilmedia. Vårt sortiment växer och utvecklas liksom vårt totala erbjudande genom vårt Full Service Concept. Vi vill att alla företag använder profilmedia som ett av sina främsta marknadsföringsverktyg när det kommer till möten och relationer. Vi tror att företagsprofilering bara befinner sig i sin linda och vi kommer aktivt att vara en ledande och drivande aktör i utvecklingen framåt.

Önskelista
Välj återförsäljare
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig