Tankar kring företagsgåvor

Varje år får vi förtroendet av sammanlagt tusentals företag att ombesörja deras julklappar till såväl kunder som anställda. Vi ser därför tydligt trenderna i såväl val av produkt som i alternativen till att ge en produkt.  Många av de som ansvarar för julklappsinköpen hos våra kundföretag vacklar i frågan om hur de skall göra för att kombinera konventionen att ge med allmän kundvård och personalvård. Frågan om välgörenhet kommer också ofta upp, inte minst i lågkonjunkturer.  Vi har länge tänkt sammanställa mycket av det vi ser och hör om företags givande och hur vi bemöter detta, i ett litet material. Men vi är väl medvetna om att det är en komplex fråga och att vi är part i målet. Kanske kan detta hjälpa dig att utveckla en gåvopolicy för företaget som gäller över tid, oavsett vad du kommer fram till.

79% uppskattar en gåva

Då relationsgåvor är en så central del av vår affärsidé så genomfördes 2008, i samarbete med Statistiska Centralbyrån SCB,  en av de största attitydundersökningarna som gjorts rörande presenter och gåvopsykologi. Detta material finns återgivet i boken “Presenter - När, Var, Hur och Varför?” (2008 Kosta Förlag). Undersökningen kunde tydligt fastslå att gåvans symboliska roll är mycket stark i den mellanmänskliga relationen då den skapar ett kontrakt och samförstånd långt bortom gåvans ekonomiska värde. Gåvans roll tycks därför given, frågan blir då snarare vad man skall ge. Och när.  Statistik från Statistiska Centralbyrån* visar att: - 88 % av Sveriges befolkning anser att det är positivt eller mycket positivt att få presenter. - Sveriges invånare tycker att en gåva i första hand visar på uppskattning, 71 % anser det.  - 79 % anser att presenter från arbetsgivaren är positivt eller mycket positivt. - 39 % får en ökad arbetsmotivation av presenter från arbetsgivaren. Källa: Presenter - När, Var, Hur och Varför? (Kosta Förlag) 

Gåva eller välgörenhet? Ja tack.

Att ett företag bedriver välgörenhet som en del i sitt CSR-arbete är både vällovligt, engagerande och mycket stimulerande. Det kände vi själva när vi häromåret samlade in över 1,5 MSEK till ett socialt projekt.  Många företag väljer dock att konvertera kund- och personalgåvan till en donation till välgörenhet. Är inte det en vettig handling i en tid när många saknar allt medan vi redan har allt och blir måttligt glada över ytterligare en liten pryl? Jo. Om det görs konsekvent, långsiktigt och är en del i företagets uttalade CSR-policy eller gåvopolicy: Välgörenhetsorganisationerna i Sverige får sina medel i mycket högre grad, c:a 10 gånger högre,  från privatpersoner än från företag och privatpersoners givande är långsiktigare och mindre konjunkturberoende än företags givande.

Önskelista
Välj återförsäljare
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig