Hållbarhet New Wave Group

New Wave Profile är ett marknadsföringskoncept med fristående återförsäljare som genom medlemskap bedriver marknadsföring och samverkan i marknadsfrågor under ledning av New Wave Mode AB, ett dotterbolag i New Wave Group. New Wave Groups målsättning är att bli branschledande leverantör med fokus på socialt och miljömässigt ansvar.

New Wave Groups arbete bedrivs till stor del genom åtaganden inom ramen för de organisationer koncernen valt att samarbeta med och vara medlemmar i.  Utfallet av Hållbarhetsarbetet redovisas årligen i New Wave Groups årsredovisning. New Wave Groups centrala frågor i koncernens arbete är: 1 Hur skapar vi bättre arbetsvillkor och trygga förhållanden i produktionsländerna? 2 Hur tar vi ansvar för produktsäkerhet och användningen av kemikalier? 3 Hur minskar vi miljöbelastning från transporter? Ditt val av leverantör bidrar till att vi kan förbli en stark aktör som tar ansvar. Vi tror att hållbarhet kommer att vara en central fråga för seriösa leverantörer och att det kommer att påverka efterfrågan kraftigt. Det är viktigt att betona att New Wave Profile har New Wave Group som huvudleverantör men att kompletterande leverantörer utanför New Wave Group inte per automatik omfattas av de policies som gäller för koncernens egna bolag. 

Klicka här för att läsa New Wave Groups Hållbarhetsredovisning!

FULL POTT I HÅLLBARHET FÖR NEW WAVE GROUP

New Wave Group är ett av 8 bolag som får full pott – 6 poäng av 6 möjliga – när Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet rankat hur drygt 170 börsbolag förhåller sig till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

I rankingen analyseras hur bolagen har anpassat sitt hållbarhetsarbete efter FN:s globala hållbarhetsmål. Bolagen måste visa att de systematiskt arbetar med att identifiera deras påverkan och hur de strategiskt ska arbeta för att på bästa sätt bidra till att Agenda 2030 uppnås. Läs mer om rankningen här.

Kriterierna som ger poäng:

Har en hållbarhetsstrategi.
Gör en koppling mellan FN-målen och sitt eget hållbarhetsarbete.
Integrerar FN-målen i affärsmodellen.
Har kartlagt sin verksamhet avseende hur den bidrar till FN-målen (positivt/negativt).
Har kartlagt sin verksamhet avseende risker kopplade till FN-målen.


Samtliga bolag med 6 av 6 poäng:

 1. Arctic Paper
 2. Atlas Copco
 3. Billerud Korsnäs
 4. Hexpol
 5. New Wave Group
 6. Qliro
 7. Rottneros
 8. Swedol

CSR OCH HÅLLBARHET

New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Vi arbetar för hållbar utveckling som:

 • Maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling
 • Skapar långsiktigt värde för bolaget
 • Tar hänsyn till intressenternas förväntningar

Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet i vår hållbarhetsredovisning. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden. Innehållet i rapporten speglar de frågor som är mest väsentliga för New Wave Group och som har prioriterats högt av våra intressenter.

Här kan du läsa Hållbarhetsredovisningen för 2019

Hur New Wave Group bedriver hållbarhetsarbetet och vilka områden vi fokuserar på är kopplat till vår omvärld och frågor som värderas högt av våra intressenter. Här tar vi upp områden som präglar vårt arbete, samtliga direkt eller indirekt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling.

Torsten Jansson, VD New Wave Group
Önskelista
Välj återförsäljare
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig