CSR

Läs mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet i vår CSR-broschyr genom att klicka på bilden.

Här har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

CSR New Wave Group

New Wave Profile är ett marknadsföringskoncept med fristående återförsäljare som genom medlemskap bedriver marknadsföring och samverkan i marknadsfrågor under ledning av New Wave Mode AB, ett dotterbolag i New Wave Group. New Wave Group målsättning är att bli branschledande leverantör med fokus på socialt och miljömässigt ansvar. Vi har valt att samla vårt arbete kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility).  New Wave Group arbete bedrivs till stor del genom åtaganden inom ramen för de organisationer koncernen valt att samarbeta med och vara medlemmar i.  Utfallet av vårt CSR-arbete redovisas årligen i New Wave Groups årsredovisning. Länk till CSR på New Wave Group Centrala frågor i koncernens arbete är: • Hur skapar vi bättre arbetsvillkor och trygga förhållanden i produktionsländerna? • Hur tar vi ansvar för produktsäkerhet och användningen av kemikalier? • Hur minskar vi miljöbelastning från transporter?  Ditt val av leverantör bidrar till att vi kan förbli en stark aktör som tar ansvar. Vi tror att CSR kommer att vara en central fråga för seriösa leverantörer och att det kommer att påverka efterfrågan kraftigt. Det är viktigt att betona att New Wave Profile har New Wave Group som huvudleverantör men att kompletterande leverantörer utanför New Wave Group inte per automatik omfattas av de policies som gäller för koncernens egna bolag.

Önskelista
Välj återförsäljare
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig